خانه حجاب صدف در بیش از یک دهه فعالیت خود، محصولاتی را تولید کرده تا ثابت شود، فعالیت اجتماعی آزادانه زنان و حجاب، مانع یکدیگر نیستند.